Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Dobry Start"

Czcionka:

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku, w którym opublikowano szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „dobry start”.

Kto otrzyma świadczenie ?

Zgodnie z rozporządzeniem, świadczenie „dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przysługuje ono także w przypadku:

  • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w:

  • szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum;
  • szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej;
  • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki;
  • w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Uwaga !    Świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

 

Kto może złożyć wniosek ?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić: rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny, pełnoletnia osoba ucząca się.

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek  o świadczenie ?

Wniosek o świadczenie dobry start - podobnie jak wniosek  o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” można składać:

  • od 1 lipca online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną
  • od 1 sierpnia drogą tradycyjną w wersji papierowej

Wniosek będzie można składać w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+.

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Uwaga !    Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada  br. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

 

Linki do stron i materiałów dotyczących realizacji programu:

 

Infolinia:

Informujemy ponadto, że Świętokrzyski Urząd Wojewódzki uruchomił infolinię dot. Programu, funkcjonującą pomiędzy 11 czerwca a 31 sierpnia br., od poniedziałku do piątku w pod numerem: 

41 342-17-17

 

                Źródło:  http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/program-rzadowy-dobry-s/13729,Program-rzadowy-Dobry-start.html?search=61711

AKTUALNOŚCI:

INFORMACJA o naborze wniosków

Utworzono dnia 09.07.2018

        INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego na nowy okres...

czytaj dalej na temat: INFORMACJA o naborze wniosków

ZAŁĄCZNIKI:

								

"Dobry Start" - informacje

Utworzono dnia 16.06.2018, 07:45

"Dobry Start" - informacje

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny