Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Czcionka:

Przemoc w rodzinie - definicja ustawowa

 
W świetle przepisu art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:
jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny*, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.
 
Kampania "Białej wstążki"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu pod patronatem Wójta Gminy Wodzisław jest organizatorem Gminnej Kampanii "Białej wstążki". Więcej informacji udostępniono na stronie: http://www.wodzislaw.naszops.pl/ogloszenia/n,ii-gminna-kampania-bialej-wstazki

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów współpracujących ze sobą celem udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania tego Zespołu skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.

Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw opieki nad rodziną w Wodzisławiu:

 1. Justyna Żelichowska - przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu)
 2. Katarzyna Kruk - zastępca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu)
 3. Iwona Pietras - sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego (Zespół Szkół w Wodzisławiu)
 4. Anna Skiba - członek Zespołu Interdyscyplinarnego (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzisławiu)
 5. Waldemar Dyćkowski - członek Zespołu Interdyscyplinarnego (Komisariat Policji w Sędziszowie)
 6. Teresa Gaim - członek Zespołu Interdyscyplinarnego (Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu)
 7. Izabela Sipa - członek Zespołu Interdyscyplinarnego (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)

 

DODATKOWE INFORMACJE ORAZ WYKAZ INSTYTUCJI UDZIELAJACYCH WSPARCIA I POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.

ZAŁĄCZNIKI:

								

PRZEMOC W RODZINIE

Utworzono dnia 19.02.2018, 20:50

PRZEMOC W RODZINIE

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny